Vizualizace

Vizaulizační sekce Institutu se zabývá vizuálními aspekty jednotlivých realizací. Většina realizací Institutu je zároveň produktem jeho aktivit na poli osobnostního rozvoje.

Rekonstrukce velkostatku Hladíkov u Barchova

Model zámku Červená Lhota

Boeing 737 N905NA s raketoplánem