Architektura

Rodina Altior se věnuje aktivitám na poli čajové kultury od roku 2006. V roce 2007 za tímto účelem založila společnost Neotea, která stála za realizací dvou čajoven: U Starého Mistra a Neo Teahouse a vypracování mnoha dalších studií a konceptů. Ukázalo se, že otázka návrhu, realizace a provozování čajovny je komplexní problematikou, která přesahuje sféru gastronomie, neboť její integrální součástí je i kulturní a umělecká rovina. Ač má kultura čajoven, čajových salonů či altánků v Čechách i v Evropě mnohasetletou tradici, chybí její systemtický výzkum a rozvojem. Tato skutečnost vedla Institut renesance kulturního dědictví k tomu, že se na realizaci architektonické složky čajové kultury zaměřil.

Čajovna U Starého Mistra

Čajovna Neo Teahouse

Čajový Ateliér