Institut renesance kulturního dědictví

Vítejte na stránkách technologické a kreativní sekce Institutu renesance kulturního dědictví.

Naše cíle

Zakládací listina IRKD

Zakladatel IRKD

Umělecká vedoucí IRKD